Ελλάδα

Αρχίζει και τυπικά το φθινόπωρο την Παρασκευή

Από τα αρχαία χρόνια, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, τέτοια φαινόμενα γιορτάζονταν από τους λαούς, που τους απέδιδαν μυθικές σημασίες
Source: ta nea

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author