Ελλάδα

Προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει η Γεωργία Μπίκα

Σημειώνεται πως με διάταξή του, ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, θεωρώντας ορθό το σκεπτικό του βουλεύματος, με την 24χρονη να προχωρά άμεσα στην επόμενη κίνησή της.
Source: ta nea

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author