Οικονομία

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ…
Source: cnn.gr

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author