Ελλάδα

Πώς θα λειτουργούν τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια από την Τρίτη – Νέα ΚΥΑ

Σύμφωνα με την κ.υ.α., η λειτουργία των δικαστηρίων καθορίζεται ανάλογα με το εάν το δικαστήριο  είναι σε πόλη η οποία είναι σε «επίπεδο αυξημένου κινδύνου» ή σε «επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου».
Source: το βήμα

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author