Πολιτική

Υπουργείο Οικονομικών: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για αιτήσεις στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση  στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως  τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή  δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις  δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του  Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορούν να απευθυνθούν στα  50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που  λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.
Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά: ▪ Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για  τους υπόλοιπους 2 μήνες.
▪ Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας,  εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: ▪ Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
▪ Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α)  στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της  επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το  επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1  μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον  διαχειριστή δανείου της.
Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές  και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών)  που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να  αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.
Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη  εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα  ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.
Source: huff post

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author