Οικονομία

Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να ανοίξει η εστίαση

Οι εσωτερικοί χώροι, όπως τα εστιατόρια, όπου οι κοινωνικές αποστάσεις είναι δύσκολο να τηρηθούν και η συνεχόμενη χρήση μάσκας δεν είναι εφικτή, μπορεί να γίνουν αιτία αυξημένης μετάδοσης του ιού
Source: ta nea

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author