Οικονομία

Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»: Τα σημαντικότερα έργα για την ψηφιακή μετάβαση του κράτους

Στόχος οι υπάλληλοι του δημοσίου να μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και από απόσταση, με δημιουργία όλης της απαιτούμενης ασφαλούς υποδομής (δίκτυα VPN, G-Cloud κα).• Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων: Επανασχεδιασμός και εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος δημοσίων συμβάσεων ώστε να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υλοποίηση τους και να ενσωματωθούν σε αυτό νέες εξελιγμένες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στους πολίτες και επιχειρήσεις το προβλέπεται:• Σχέδιο δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης: Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών προσανατολισμένων προς τους Έλληνες πολίτες που εξυπηρετούνται από τη δημόσια διοίκηση.• Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων και συστημάτων Δημοσίου: Σχεδιασμός ολοκληρωμένης βάσης και υπόβαθρου για την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα συστημάτων και επιμέρους μητρώων και μεμονωμένων εφαρμογών μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα.
Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Ενισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ).
Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους για ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ψηφιοποίηση των ΚΕΠ, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια στα ελληνικά νησιά κι ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων, είναι ορισμένα από τα μεγάλα ψηφιακά έργα που περιλαμβάνονται ήδη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία αποτελεί την βασική ψηφιακή στρατηγική της χώρας, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.Πρόκειται για ψηφιακά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ελλάδα 2.0» που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Διαχείριση και διακυβέρνηση δεδομένων δημοσίου τομέα και διασφάλιση της συμμόρφωσης με (gdpr): Δημιουργία ενός κεντρικού πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για την διασφάλιση και την παρακολούθηση της αξιοπιστίας, ιδιωτικότητας, χρηστικότητας και τυποποίησης των δεδομένων που φιλοξενούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους σε συμφωνία με τον νόμο 4727/2020.Επένδυση στην βελτίωση της κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας: Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των συστημάτων, δεδομένων και πληροφοριών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συλλογή, αποθήκευση και παρουσίαση δεδομένων και στην επαρκή συντήρηση συστημάτων και υποδομών.• Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων: Έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εθνικής ασφάλειας, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων.•
Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του δημόσιου τομέα: Σχέδιο για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity), στη δημόσια διοίκηση και αναγκαίος εξοπλισμός για την εφαρμογή του.
Έξυπνες πόλεις: Ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός επιλεγμένων πόλεων σε πιλοτική βάση, μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των δήμων τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.
Ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους: Ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, υγεία, κα) και ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα με στόχο την βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη• Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ: Εκσυγχρονισμός και ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες και από απόσταση (με τηλεδιάσκεψη) και ανάπτυξη νέων εφαρμογών (συστήματα αξιολόγησης, υπηρεσίες κινητών, αυτόματες μηχανές εισιτηρίων κα).• Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στην στρατιωτική θητεία: Έργο που στοχεύει στην ενσωμάτωση προγράμματος επανακατάρτισης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες των στρατεύσιμων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.•
Ανάπτυξη κεντρικού κόμβου αδειοδότησης: Το έργο θα προωθήσει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών από ένα μόνο ψηφιακό σημείο, όπως για παράδειγμα την αναζήτηση της έκδοσης οποιασδήποτε άδειας (πχ. οικοδομής, άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες κλπ).•
Source: huff post

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author