Επιστήμη-Τεχνολογία

Facebook : Θύματα διαρροής δεδομένων 617.722 Ελληνες

Περιλαμβάνονται στοιχεία 617.722 χρηστών από την Ελλάδα και 152.321 από την Κύπρο
H ιστοσελίδα Ηackread δημοσιεύει τον κατάλογο των χωρών οι χρήστες των οποίων έχουν πέσει θύματα της διαρροής.
Source: το βημα

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author