Πολιτισμός

Διασφαλίζονται η Ακρόπολη και η Αρχαία Αγορά των Αθηνών από τα όμβρια ύδατα

Κατασκευάστηκαν, φρεάτιο απορροής στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα, μεταξύ του μνημείου και του παλαιού μουσείου και αυλάκι αποστράγγισης και απορροής στην νοτιοανατολική πλευρά».Με χορηγία του Ιδρύματος ΩνάσηΤο συνολικό κόστος των μελετών και των εργασιών αποτελεί μέρος της χορηγίας του Ιδρύματος Ωνάση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ…ΥΠΠΟΑ για Ακρόπολη: Από τις 20 υδρορροές λειτουργεί μόνο μία – Εκπονείται υδραυλική μελέτηΗ ΕΣΜΑ απαντά για τις επεμβάσεις στην ΑκρόποληΑποκαθίσταται η δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης
Οι έντονες βροχοπτώσεις της 28ης Ιουνίου 2018 είχαν ως αποτέλεσμα την κατάπτωση τεμαχών βράχων και λίθων, στον βόρειο περίπατο της Ακρόπολης, από την Κλεψύδρα μέχρι το εργοταξιακό αναβατόριο, με συνέπεια ο βόρειος περίπατος να παραμείνει κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα.Για πρώτη φορά κατασκευάστηκε υδραυλικό έργο επί της Ακροπόλεως, στο πλαίσιο των εργασιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ακρόπολη,  σύμφωνα με μελέτες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2019.
Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) μετά από έγκριση της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) υπό την προεδρία του αειμνήστου Χαράλαμπου Μπούρα, σε συνεννόηση με την τότε γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη -δεδομένου ότι η ΥΣΜΑ υπάγεται στον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα- ανέθεσε την σύνταξη προμελέτης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων στην επιφάνεια της Ακρόπολης.
Επίσης, μεταφέρονται τα όμβρια  από την περιοχή της Κλεψύδρας, μέσω της νότιας πλευράς του Αρείου Πάγου, χωρίς να επιβαρύνεται πλέον η Αρχαία Αγορά».Όπως αναφέρει το ΥΠΠΟΑ «το ζήτημα της διευθέτησης των ομβρίων υδάτων που κατεισδύουν με μεγάλη ταχύτητα και ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες από το πλάτωμα του Βράχου της Ακρόπολης προς την Βόρεια Κλιτύ, καταλήγοντας στην αρχαία Αγορά, αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στο σύνολο των υλικών, τόσο στις σωζόμενες τοιχοποιίες των μνημείων και των τμημάτων της Παναθηναϊκής οδού, όσο και στις νεότερες στερεωτικές επεμβάσεις σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της διαδρομής βορείως της οδού Θεωρίας στον χώρο του Αρείου Πάγου.Τα ύδατα καταλήγουν στο βαθύτερο σημείο της Αγοράς, στον χώρο του βωμού των Δώδεκα Θεών και αποστραγγίζουν στα κατάντη της γραμμής του ΗΣΑΠ, με αποτέλεσμα ο χώρος να εμφανίζει πλημμυρικά φαινόμενα, στον χώρο της Ποικίλης Στοάς, βορείως της οδού Αδριανού.
Συγκεκριμένα, ο αγωγός ξεκινά από τον Περίπατο, πλησίον της Κλεψύδρας, διέρχεται νοτίως της Ιματιοθήκης, υπογειοποιείται στην οδό Θεωρίας και οδεύει στο νότιο όριο του βράχου του Αρείου Πάγου, βορείως της ανασκαφής Dorpfeld, καταλήγοντας, εντέλει, στην συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αστεροσκοπείου.Μετά την έγκριση της προμελέτης, ξεκίνησε ήδη εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής της Β’ Φάσης, που περιλαμβάνει την ακριβή χάραξη της όδευσης του επιφανειακού αγωγού, δεδομένου ότι πολλές από τις επιχώσεις, από τις οποίες θα διέλθει, χρήζουν όχι μόνον περαιτέρω διερεύνησης και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης τους.
Η μελέτη αυτή εισήχθη στο ΚΑΣ για την κατά νόμον γνωμοδότηση τον Σεπτέμβριο 2014 και η σχετική εγκριτική απόφαση εξεδόθη τον Δεκέμβριο 2014.Εκτοτε το θέμα των πλημμυρών της Ακρόπολης δεν φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα το ΥΠΠΟΑ.
αλλά και σωστικών μέτρων προστασίας των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων.Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται συνολικά και με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις το χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρών στην Ακρόπολη, αλλά και στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών».
Επίσης, το δεύτερο σημείο ανάσχεσης των υδάτων προς την Αγορά,  στην οδό Αστεροσκοπείου, παρουσιάζει πολλά προβλήματα λιμναζόντων υδάτων, μετά από βροχόπτωση.Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με το έργο, που προβλέπεται σε αυτή την προμελέτη.
Θα απορρέει στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της Αποστόλου Παύλου, ακολουθώντας τις κλίσεις του εδάφους.
Για την εν λόγω προμελέτη το ΚΑΣ γνωμοδότησε ομοφώνως και εξεδόθη η εγκριτική απόφαση τον Ιούλιο 2014.Συναφής ήταν και η μελέτη στερέωσης των ασταθειών των βραχωδών πρανών, κατά μήκος των νοτιοδυτικών προσβάσεων στην Ακρόπολη, η οποία εκπονήθηκε με την ίδια διαδικασία.
Source: huff post

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author