Οικονομία

Από τη διπλωματία των αγωγών στη διπλωματία των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι το νέο μέσο που χρησιμοποιεί η Ελλάδα καθώς αφενός πρόκειται για επενδυτικά σχέδια πιο άμεσα υλοποιήσιμα και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και τους εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς στόχους
Source: ta nea

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author