Οικονομία

Πρώτος εργοδότης στην Ελλάδα τα ξενοδοχεία λέει η Grant Thornton

Σύμφωνα με την ανάλυση η διάχυση ωφελειών της Φιλοξενίας στην Ελλάδα επιμερίζεται σε 17 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 9 τομείς με μέση ετήσια συνεισφορά περίπου 1 δισ. ευρώ, μόνο από την υλοποίηση επενδύσεων ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων.
Source: ta nea

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author