Πολιτισμός

Ιστορικό λεύκωμα: Η Αίγινα του Καποδίστρια

Σπάνια έγγραφα, γκραβούρες, φωτογραφίες και μαρτυρίες εποχής για τον ιστορικό ρόλο της Αίγινας ως πρώτης πρωτεύουσας της Ελεύθερης Ελλάδας
Source: proto thema

Summary automatically generated by NewSUM A.I. from the following sources:

About the author